Więcej na:  optiserw.com

 

Klimatyzacja precyzyjna

Sprzęt teleinformatyczny wydziela spore ilości ciepła. Bezawaryjna praca takich urządzeń wymaga stworzenia w pomieszczeniach roboczych odpowiednich warunków, ustalonych przez producenta komponentów składowych. Chodzi tu o uzyskanie stałej temperatury (zwykle 20°C - 23°C) i wilgotności powietrza (w granicach 45-50%).

OPTIserw Kraków

Standardowe klimatyzatory biurowe są w tym wypadku niewystarczające. Utrzymanie takich parametrów wymaga specjalnej instalacji klimatyzacyjnej, zaprojektowanej z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń oraz ilości i rodzaju sprzętu teleinformatycznego. Klimatyzacja musi pracować nieprzerwanie przez całą dobę, kontrolując i regulując temperaturę oraz wilgotność powietrza.

Kolejnym czynnikiem, kształtującym koszt budowy instalacji klimatyzacyjnej jest ilość i rozmiar pomieszczeń technicznych, liczba szaf dystrybucyjnych itp. W zależności od wymagań Klientow, możliwe są rozwiązania kompromisowe Nakłady w przypadku nieskomplikowanej serwerowni będą niższe, niż w przypadku data center.