Więcej na:  optiserw.com

 

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie firmy oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami. Zapewnia ochronę przed wyciekiem danych poza firmę, zabezpiecza przechowywane i przesyłane informacje.

OPTIserw Kraków

Ogranicza też dostęp do pomieszczeń firmy dla wybranych pracowników. KD eliminuje możliwość niepożądanych wejść osób trzecich na teren firmy, natomiast kontrola dostępu ochrania przed szkodliwym oprogramowaniem i kodem mobilnym oraz zabezpiecza usługi sieciowe. Kontrola dostępu może być ustalana wg zakresu odpowiedzialności pracowników.

Zapewnia też bezpieczeństwo przy pracy na odległość. Pod względem kosztów, umożliwia natomiast zmniejszenie ilości pracowników ochrony fizycznej. Kontrola dostępu połączona z systemem RCP tworzy nowoczesną sieć zabezpieczeń.
Kontrola dostępu ma na celu ograniczenie uprawnień użytkownika do minimum wymaganego do pracy w danym systemie. Zabezpiecza przed kradzieżą danych przez własnych pracowników. Bezpieczeństwo dzisiaj jest ważniejsze niż kiedykolwiek dotychczas, a wdrożenie zabezpieczeń - jest prostsze niż myślisz. Systemy RCP i kontrola dostępu coraz bardziej stają się podstawą stabilności i wiarygodności przedsiębiorstwa.