Więcej na:  optiserw.com

 

System Przepustek

SP służy do sprawnej ewidencji przepustek wystawianych przez recepcje oraz biura przepustek. Rola recepcjonisty polega w tym przypadku tylko na obsłudze programu. Osoba wchodząca otrzymuje wydrukowaną przy pomocy programu przepustkę, a dane osoby zostają automatycznie wpisane do bazy danych. Osoba wychodząca okazuje wystawioną przepustkę co skutkuje wpisaniem informacji do bazy danych o wyjściu ze strefy i unieważnieniu przepustki.

Zalogowanie się operatora do programu jest możliwe przez podanie odpowiedniego loginu oraz hasła bądź skorzystanie z czytnika linii papilarnych. Wystawienie przepustki odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości. Dzięki wchodzącemu w skład systemu skanera, wprowadzanie danych z dokumentu tożsamości jest łatwe i nie zajmuje dużo czasu.

Jeżeli dane osoby są już w bazie danych, można je znaleźć wprowadzając początkowe litery nazwiska. Istnieje także możliwość ręcznej edycji danych w oknie programu. Wyjście ze strefy oraz unieważnienie przepustki odbywa się przy pomocy skanera kodów