Więcej na:  optiserw.com

 

Wizualizacje wielkoformatowe

Wizualizacje wielkoformatowe umożliwiają prezentowanie audiowizualnych treści szerszej publice, przy pomocy projekcji wysokiej jakości. W połączeniu z odpowiednią infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, system przobraża się w skuteczne centrum operatorsko-dyspozytorskie.

OPTIserw Kraków

Na takiej bazie stworzyć można multimedialne centrum telekonferencyjne, wyspecjalizowaną stację dyspozytorską a nawet centrum zarządzania kryzysowego. Dostarczamy elementy potrzebne do budowy systemów teleinformatycznych, kompatybilnych z systemami funkcjonującymi w innych centrach, a także specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie dla systemów, zapewniające możliwość przetwarzania, przesyłania i obrazowania informacji oraz multimedialnej prezentacji danych.

 

Szczegóły wyposażenia określa rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 526).