Wybrane Realizacje

 • Dostawa i montaż wyposażenia IT oraz urządzeń audiowizualnych dyspozytur PKP Cargo S.A.
 • Dostawa szerokopasmowego internetu dla mieszkńców i jednostek podległych Gminy Chełmiec
 • Dostawa specjalistycznego wyposażenia stanowisk badawczych w firmie Polskiego Holdingu Obronnego
 • Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Chełmiec
 • Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia edukacyjno informatycznego w nowo wybudowanym pawilonie dydaktycznym w gminie Muszyna
 • Dostawa i montaż szaf teleinformatycznych wraz z zasilaczami  awaryjnymi dla PKP Cargo S.A.
 • Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia edukacyjno informatycznego w nowo wybudowanym obiekcie szkolnym w gminie Nowy Targ
 • Dostawy urządzeń komputerowych dla Nadleśnictw Lasów Państowych
 • Wykonanie projektu, dostawa urządzeń oraz wykonastwo infrastruktury teleinformatycznej dla Przewozów Regionalnych
 • Umowa serwisowa na naprawy sprzętu informatycznego dla ZUS
 • Dostawa i instalacja sprzętu multimedialnego w projekcie Angielski na służbie dla Policji i Straży Granicznej
 • Wykonanie projektu, dostawa urządzeń wraz z wykonaniem instalacji  systemu gaszenia oraz systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach Portu Lotniczego
 • Dostawa stanowisk dostępowych do systemu SWOP  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 • Jako firma podwykonawcza wykonaliśmy w placówkach oświatowych MEN instalację sieci komputerowych oraz montaż stanowisk komputerowych
 • Dostawa sprzętu komputerowego do placówek Izby Celnej 
 • Dostawa sprzętu informatycznego oraz obsługa techniczna Centrum Prasowego PAP  w zwiazku z obchodami 60 Rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau
 • Adaptacje kontenerów