Więcej na:  optiserw.com

 

Przeglądy serwisowe

Przeglądy serwisowe -  Każde urządzenie czy też oprogramowanie wymaga okresowych przeglądów. Optiserw świadczy usługi polegające na weryfikacji stanu technicznego zaawansowanych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia serwerowni informatycznych ,  sprzętu komputerowego jak również zainstalowanych systemów. 

OPTIserw Kraków

Przeprowadzamy prace mające na celu usprawnienie działania infrastruktury sprzętowej poprzez różnego rodzaju czynności konserwacyjne i  modernizacyjne a także usługi  dotyczące konserwacji lub aktualizacji oprogramowania informatycznego.

Celem tego typu działań jest zapewnienie ciągłości pracy oraz prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teletechnicznej oraz informatycznej przedsiębiorstw i organizacji .