Więcej na:  optiserw.com

 

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe –  Oferujemy usługi napraw sprzętu i urządzeń realizowane w ramach kontraktów serwisowych wykraczających poza zakres gwarancji producentów jak i świadczymy usługi dla sprzętu nieposiadającego gwarancji.

OPTIserw Kraków

Dla firm i organizacji, poprawne funkcjonowanie wymaga regularnego nadzoru, którego zakres jest indywidualnie określany przed zawarciem umowy serwisowej.

W ramach takiego kontraktu Klient ma zapewnioną stałą opiekę zaplecza informatycznego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ponoszonych wewnątrz organizacji.

Dla klientów o stosunkowo niewielkim zapleczu informatycznym proponujemy doraźną opiekę serwisową, która przewiduje szereg jednorazowych usług każdorazowo uzgadnianych i rozliczanych z klientem.Korzyści związane ze współpracą na podstawie umów serwisowych:

  • Wyeliminowanie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia
  • Dostęp do specjalistów z wielu dziedzin
  • Brak konieczności tworzenia własnego działu informatycznego wraz z wymaganym zapleczem
  • Stała pomoc osobista telefoniczna i zdalna
  • Wyższa elastyczność
  • Możliwość zdalnej obsługi klienta 

Jesteśmy oficjalnym partnerem serwisowym firmy Terra.

TERRA serwis partner